Faragó Laura | A magyar népballada és a biblia
16122
page-template-default,page,page-id-16122,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ARS SACRA FESZTIVÁL

Budapest – Fasori Evangélikus Templom

Budapest, Városligeti fasor 17. 

2019. szeptember 20. péntek este 19.00

 

A MAGYAR NÉPBALLADA ÉS A BIBLIA 

Faragó Laura szóló estje

Műsor:

KŐMÍVES KELEMEN BALLADÁJA

 Biblia: Az emberáldozatról

1Móz.22,  Hós.6,6, 1Jn.2,2

 

MOLNÁR ANNA

Biblia: A megbocsátásról

Mt.18,21, Ef.4,32

 

BUDAI ILONA

Biblia: A kincs szerelméről

1.Tim.6,10, Mt.6,21

 

PEKULÁR / A MEGÖLT HAVASI PÁSZTOR

Biblia: A pásztorról és juhairól

Jn.10,11, Jer.3,15, Zsolt.100,3

 

JÚLIA SZÉP LEÁNY / A MENNYBE VITT LEÁNY BALLADÁJA

Biblia: A megnyílt égi ösvényről

Jel.4,1, Mrk.13,27

 

BAGOLY ASSZONYKA

Biblia: A tisztátalan lélekről

És.34,10, Lk.11,24

 

SÁRIG HASÚ KÍGYÓ / A SZERETET PRÓBÁJA

Biblia: A kígyóról és a cselekvő szeretetről

1Móz.3,1, Mt.7,12

 

 70. születésnapom alkalmából szeretettel várlak benneteket:

 Faragó Laura

Magyarázat a Bibliai igék párhuzamaihoz:

 

Bevezetésképp csak az első balladához fűznék pár megjegyzést – s a többi balladánál már nyilvánvalóvá lesznek a bibliai párhuzamok:

Kőműves Kelemen (A falba épített asszony balladája) 

 

A Bibliában az emberáldozatról: 1Móz.22 (részlet)

„És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd meg égő áldozatul a hegyek közül eggyen, amelyet mondandok néked. (…) Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára, Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt. (…) És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondá Ábrahám: Fiam, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról!

 

Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé az ő fiát, Izsákot, és feltevé az oltárra, a farakás tetejére. (…) Akkor kiálta néki az Úrnak angyala az égből, és mondá: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt; mert most már tudom, hogy istenfélő ember vagy, és nem kedvezél a te fiadnak érettem. És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá, hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.”

 

A véres áldozatok eltörléséről: (És.1,11)

 

„Mire való nékem véres áldozatok sokasága? Ezt mondja az Úr: megelégeltem a kosokégőáldozataités a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm”

 

(Hós.6,6): „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: Az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.”

 

Újszövetség:(1Jn.2,2): „Mert Krisztus az engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világért is.”

 

A nomád korban a legszentebb áldozatnak az égő áldozat számított. Mexikóban még a középkorban is gyermekeket áldoztak föl az aztékok az esőistennek, Tlaloknak.. A megölt gyermek sírása volt az engesztelő felajánlás. Lásd: 1531-ben Guadalupéban a Mária-jelenést, melynek hatására a megkeresztelt Huan Diegoindián pásztor,navatinyelven kérte a spanyol uralkodót: építsenek templomot a gyermekáldozatok helyén!

 

Az emberiség történetének nagy íve tehátműsorom: a balladák korától (Ószövetségi párhuzamokkal)az Újszövetségig: „Mert szeretetet kívánok és nem áldozatot!”

 

Faragó Laura

 

Ballada: Molnár Anna (Az elcsalt menyecske)

 

Biblia:  A megbocsátásról :

 

 (Mt.18,21) :„Ekkor az Úrhoz menvén Péter és mondá: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda neki Jézus: Nem mondom, néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.”

 

(Ef.4,32)„Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, legyetek irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.”

 

Ballada:Budai Ilona (A tatár elől menekülő asszony)

 

Bibilia: A kincs szerelméről

 

(Pál1Tim.6,10) Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogva némelyek eltévelyednek a hittől, és magokat általszegezik sok fájdalommal.

 

(Mt.6,21): „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.”

 

(Példabeszédek könyve): „Mert minden féltett kincsnél jobban őrizd a te szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

 

Ballada: Pekulár (A hegyi pásztor balladája)

 

Biblia:A juhokról és a pásztorról:

 

(Zsolt.100,3): „ … mert Isten alkotott minket és nem magunk; az Ő népe és az Ő legelőinek juhaivagyunk.”

 

(Jer. 3,15) : „És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudással és értelemmel.”

 

(Zak.10,2): „Azért ők elszélednek, mint a juhnyáj,amely sanyarog, mert nincs pásztora.”

 

(Jn.10,11): „Én vagyok a jó pásztor; a jó pásztor életét adja a juhokért.”

 

Ballada: Júlia szép lánya (A mennybe vitt leány)

 

Biblia:A megnyílt égi ösvényről:

 

(Jel.4,1): „Ezek után látám; és ímé megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, aminek meg kell lennie ezután.”

 

(Mrk.13,27): „És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottjait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig.”

 

(Domokos Pál Péter: „A Júlia szép leány, a szépbe merült lélek balladája.”

 

 

Ballada: Bagoly asszonyka (A ballada (még!)megfejtetlen…)

 

Biblia:  A büntetésről ;A tisztátalan lélekről:

 

 (És.34,10): „A megfizetés esztendejéről Sion ügyéért: És változnak patakjai szurokká, és pora kénkővé… és éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyog füstje; És  nemzetségről nemzetségre pusztán marad, soha senki át nem megy rajta. … És fölveri palotáit tövis, csalán és bogáncs bástyáit, és lesz sakálok hajléka, és struczok udvara. Oda rak fészket abagoly, és tojik, és ül tojáson, és költ árnyékban.

 

(Lk.11,24):„Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: visszatérek az én házamba, ahonnét jöttem.”

 

(Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia: „Felvidéken ma is úgy tudják, hogy az idős asszony lelke bagoly képében, a fiatal meghalt lányé pedig galamb képébenszáll a túlvilágra.”

 

Ballada: Sárig hasú kígyó (A szeretet próbája)

 

Biblia:  A kígyóról;  A próbatételről; A cselekvő szeretetről:

 

(1Móz.3,1): A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala.”

 

(Mt.7,12): „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is cselekedjétekazokkal.”

 

(1Pál 13): „Ha az emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretetpedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. (…)

 

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

Oldalunkon sütiket használunk a jobb működésért. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás